English/en
Tiếng Việt
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ Trách Kinh doanh:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Mr. Hiệp 093 740 7777
Hỗ trợ kỹ thuật :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (028)38 380 380

SAMSUNG LCD

SMT-3231
Màn hình chuyên dụng 32”, LED. Model SMT-3231

SMT-4031P
Màn hình chuyên dụng 40”, LCD. Model SMT-4031P

SMT-2730P
Màn hình chuyên dụng. Model SMT-2730P

SMT-1914
Màn hình chuyên dụng. Model SMT-1914

SMT-1934
Màn hình chuyên dụng 19”, LED. Model SMT-1934

 
Sản phẩm mới