English/en
Tiếng Việt
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ Trách Kinh doanh:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Mr. Hiệp 093 740 7777
Hỗ trợ kỹ thuật :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (028)38 380 380

Đèn LED & Cảm Biến Bật Đèn

Chuôi đèn VS-01D
Chuôi đèn cảm ứng chuyển động, Model VS-01D

Đèn LED VS-06SL
Đèn LED cảm ứng ánh sáng day/night & âm thanh, Model VS-06SL

Cảm biến gắn trần VS-15W
Cảm biến gắn trần, Model VS-15W

Chuôi đèn VS-05D
Chuôi đèn cảm ứng ánh sáng tự động, Model VS-05D

Chuôi đèn VS-05DV
Chuôi đèn cảm ứng âm thanh, ánh sáng tự động, Model VS-05DV

Chuôi đèn VS-02D
Chuôi đèn cảm ứng chuyển động, Model VS-02D

Đèn LED VS-06WL
Đèn LED cảm ứng ánh sáng day/night & chuyển động, Model VS-06WL

Cảm biến vi sóng gắn tường VS-12WM
Cảm biến vi sóng gắn tường, Model VS-12WM

Công tắc VS-08S
Công tắc cảm biến gắn tường, Model VS-08S

Cảm biến gắn tường VS-11W
Cảm biến gắn tường, Model VS-11W

Cảm biến vi sóng gắn tường VS-13WM
Cảm biến vi sóng gắn tường, Model VS-13WM

Cảm biến gắn trần VS-17W
Cảm biến gắn trần, Model VS-17W

Cảm biến gắn tường VS-10W
Cảm biến gắn tường, Model VS-10W

Cảm biến gắn tường VS-09W
Cảm biến gắn tường, Model VS-09W

Cảm ứng ánh sáng tự động VS-14WM
Cảm ứng ánh sáng tự động, Model VS-14WM

Cảm biến gắn trần VS-16W
Cảm biến gắn trần, Model VS-16W

Cảm biến gắn trần VS-18W
Cảm biến gắn trần, Model VS-18W

Đèn LED VS-03WL
Đèn LED cảm ứng chuyển động, Model VS-03WL

Chuôi đèn VS-03D
Chuôi đèn cảm ứng chuyển động, Model VS-03D

Chuôi đèn VS-04R1
Chuôi đèn điều khiển từ xa 1 bóng đèn, Model VS-04R1

Chuôi đèn VS-04R3
Chuôi đèn điều khiển từ xa 3 bóng đèn, Model VS-04R3

Chuôi đèn VS-05DR
Chuôi đèn bật tự động theo thời gian định sẵn, Model VS-05DR

Công tắc VS-06W
Công tắc cảm biến gắn tường, Model VS-06W

Công tắc VS-07W
Công tắc cảm biến gắn tường, Model VS-07W

Công tắc VS-08W
Công tắc cảm biến gắn tường, Model VS-08W

 
Sản phẩm mới