English/en
Tiếng Việt
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ Trách Kinh doanh:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Mr. Hiệp 093 740 7777
Hỗ trợ kỹ thuật :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (028)38 380 380

HD PTZ Pendant Camera

Camera 1.0W-H3PTZ-DC20
Camera HD PTZ Pendant, Model 1.0W-H3PTZ-DC20

Camera 1.0W-H3PTZ-DP20
Camera HD PTZ Pendant , Model 1.0W-H3PTZ-DP20

Camera 2.0W-H3PTZ-DP20
Camera HD PTZ Pendant, Model 2.0W-H3PTZ-DP20

Camera 2.0W-H3PTZ-DC20
Camera HD PTZ Pendant, Model 2.0W-H3PTZ-DC20

 
Sản phẩm mới