English/en
Tiếng Việt
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ Trách Kinh doanh:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Mr. Hiệp 093 740 7777
Hỗ trợ kỹ thuật :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (028)38 380 380

HD Micro Dome

Camera 1.0-H3M-DO1
Camera HD loại Micro Dome, Model 1.0-H3M-DO1

Camera 2.0-H3M-DO1
Camera HD loại Mcro Dome, Model 2.0-H3M-DO1

 
Sản phẩm mới