English/en
Tiếng Việt
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ Trách Kinh doanh:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Mr. Hiệp 093 740 7777
Hỗ trợ kỹ thuật :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (028)38 380 380

Dosel Tele-Communicate

TELEPHONE MODULE DE.1007
DOSEL TELEPHONE MODULE, MODEL DE.1007

CATV DE.2004-1
DOSEL CATV, MODEL DE.2004-1

CATV DE.2004-2
DOSEL CATV, MODEL DE.2004-2

CATV DE.3003-2
DOSEL CATV, MODEL DE.3003-2

CATV DE.3004
DOSEL CATV, MODEL DE.3004

TELEPHONE MODULE DE.1006
DOSEL TELEPHONE MODULE, MODEL DE.1006

SOCKET DE.1003
DOSEL SOCKET FOR TELEPHONE, MODEL DE.1003

TELEPHONE MODULE DE.1008
DOSEL TELEPHONE MODULE, MODEL DE.1008

CATV DE.3002
DOSEL CATV, MODEL DE.3002-1/ DE.3002-2/DE.3002-3

MATV DE.2001-1
DOSEL MATV, MODEL DE.2001-1

 
Sản phẩm mới