English/en
Tiếng Việt
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Phụ Trách Kinh doanh:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Mr. Hiệp 093 740 7777
Hỗ trợ kỹ thuật :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (028)38 380 380

3.0MP H.264 HD Dome Camera

Camera 3.0W-H3-D1
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-D1

Camera 3.0W-H3-D1-IR
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-D1-IR

Camera 3.0W-H3-D2
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-D2

Camera 3.0W-H3-DC1
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-DC1

Camera 3.0W-H3-DO1-IR
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-DO1-IR

Camera 3.0W-H3-DO1
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-DO1

Camera 3.0W-H3-DC2
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-DC2

Camera 3.0W-H3-DO2
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-DO2

Camera 3.0W-H3-DP1
Camera HD Dome, Model 3.0W-H3-DP1

Camera 3.0W-H3-DP2
Camera HD dome, Model 3.0W-H3-DP2

 
Sản phẩm mới