Tiếng Việt/vi
English
Products
Customer Support
Sales Support:
Liên hệ qua Skype với Ms. Kiều
Ms. Kiều 0946 295 487
Liên hệ qua Skype với Mr. Hiep
Mr. Hiệp 093 740 7777

Technical Support :
Liên hệ qua Skype với Mr. Liêm
Hotline: (08) 38 380 380

NVR

SNR-3250
Samsung 32 Ch NVR, Model SNR-3250

SRN-1670DP
Samsung 16 Ch NVR, Model SRN-1670DP

SNR-6450
Samsung 64 CH NVR, Model SNR-6450

 
New Products