Camera 8.0MP-HD-DOME-360
Đăng ngày 24-07-2015 Lúc 05:59'- 3151 Lượt xem

Camera HD Panoramic Dome, Model 8.0MP-HD-DOME-360
360° 8.0 Megapixel Panoramic HD Color Dome
Xem chi tiết tại:
http://avigilon.com/products/video-surveillance/cameras/hd-panoramic/jpeg2000-hd-panoramic-camera/8-mp-360-jpeg2000-dome-panoramic/