Camera 2.0-H3-DC1
Đăng ngày 23-07-2015 Lúc 05:10'- 4358 Lượt xem

Camera HD Dome, Model 2.0-H3-DC1
2.0 Megapixel (1080p), H.264 HD Day/Night In-Ceiling Dome, 3-9mm f/1.2 P-iris lens
Xem chi tiết tại:
http://avigilon.com/products/video-surveillance/cameras/hd-domes/h-264-hd-dome-cameras/2-mp-h-264-hd-dome-camera/